Over de Kringloopwinkel Twello

Kringloop Twello is in 2008 opgericht. Het is begonnen met zes vrijwilligers en van daaruit door gegroeid. Met de groei van de spullen en meubels groeide ook het aantal mensen die werkzaam zijn bij de kringloop. Op dit moment zijn dat er zo'n 85. Er zijn 20 betaalde krachten,  een aantal leerlingen in opleiding (BBL), mensen die gedetacheerd zijn, stagieres, en de grootste groep werkt vrijwillig (tegen een kleine onkostenvergoeding). Dit zijn mensen die gepensioneerd zijn, tijdelijk werkloos of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voor sommigen is een ‘echte’ baan niet meer mogelijk en voor anderen kan het werken in de kringloop een manier zijn om weer te oefenen met werken en zogeheten arbeidsvaardigheden te leren. We werken samen met de gemeente Voorst en bieden ook werkplekken voor sociale activering en dagbesteding van uit de WMO. Ook zijn er taalstages voor mensen die de Nederlandse taal onder de knie willen krijgen.

Bij ons werken?

Op zoek naar een werkomgeving waar je jezelf continu kan ontwikkelen met de hulp of begeleiding die jij wenst? Kijk op onze werken bij pagina voor openstaande vacatures of stuur een open solliciatie.

Goede doel, stichting

Kringloop Twello is een stichting. Ook hebben we een ANBI erkenning (Algemeen Nut Beoogde Instelling). Dit betekent dat we een organisatie zijn met een goed doel en werken zonder winstoogmerk. Kringloop Twello krijgt geen subsidie. Natuurlijk moet onze boekhouding ook kloppen en willen we het graag goed doen en groeien. De winst die we maken wordt weer geïnvesteerd in het bedrijf om onze doelen te verwezenlijken, deze zijn:

1. Werk;
Het creëren van zo veel mogelijk werk, betaald en onbetaald. Dit werk moet zinvol zijn. Ons streven is dat ieder persoon die bij ons werkt terecht kan met zijn of haar eigen unieke talenten en mogelijkheden. We bieden een omgeving waarin deze talenten zich kunnen ontplooien en ontwikkelen en bieden als het nodig is passende begeleiding. Omdat kringloopwerk heel afwisselend is en heel erg arbeidsintensief hebben we veel 'handjes'nodig. Er zijn veel verschillende afdelingen en soorten werkzaamheden. Daarom lukt het bijna altijd om voor mensen taken en werk te vinden dat bij een persoon past.Voor sommigen is dit stickertjes op tijdschiften plakken en anderen nemen de verantwoordelijkheid voor een hele afdeling op zich. 

2.    Milieu
Zo veel mogelijk recyclen. Helaas is niet alles verkoopbaar maar we geven veel spullen een tweede kans. Ook in de verwerking van al deze goederen scheiden we zo veel mogelijk in restmaterialen zoals; papier, glas, ijzer, plastic, koper elektronica, etc. ons restaurant is biologisch en we maken milieuvriendelijk schoon.

Winkelformule

  1. Een uitstekende service in combinatie met klantvriendelijk personeel. Wij willen graag dat de klant zich thuis voelt en proberen dan ook die sfeer te creëren.
  2. In onze winkel staan de artikelen professioneel gepresenteerd in een winkelinrichting met veel hout en sfeervolle kleuren.
  3. Bij Kringloop Twello kunt u rekenen op een zeer goede klantenservice. Op elektrische apparaten zit twee weken garantie. Op kleding en schoenen 8 dagen. Grote spullen bezorgen wij voor een redelijke prijs bij u thuis.
  4. Uw goede en nog bruikbare spullen krijgen via de winkel van Kringloop Twello een nieuw leven. Van de opbrengst betaalt Kringloop Twello de kosten van huisvesting, transport, sociale lasten, BTW, e.d. Het geld dat overblijft investeert Kringloop Twello in continuiteit en milieuvriendelijke bedrijvigheid.
  5. Kringloop Twello zorgt voor een gescheiden afvoer van het restmateriaal waarna het gerecycled wordt.

Doelstelling

  1. Het stimuleren en exploiteren van het hergebruik van goederen en materialen.
  2. Het bieden van scholings- en werkervaringsmogelijkheden aan mensen die moeilijker plaatsbaar zijn op de reguliere arbeidsmarkt.
  3. Het sponseren van één of meerdere goede doelen.

 

ANBI

Kringlooptwello heeft een ANBI status. Een van de verplichtingen is dat wij ons financiele jaarverslag publiceren.

Beleidsplan 2020 / 2025:

17 december 2019

Werkzaamheden stichting;
Milieu:
De werkzaamheden van de Stichting bestaan uit het actief beperken van de groeiende afvalstromen door middel van recycling en hergebruik in de regio stedendriehoek.
Daarnaast is de stichting actief in het bewust maken van verspilling en vervuiling van ons milieu bij de inwoners van de regio stedendriehoek.
De stichting ontplooit allerlei activiteiten om de bewustwording te promoten.

Werkgelegenheid;
De stichting staat voor het scheppen van werkgelegenheid en werkervaring voor baanlozen die weinig of geen kans hebben op de arbeidsmarkt. In totaal werken er (eind 2019) zo'n 70 mensen bij ons. Het grootse deel zijn vrijwilligers daarnaast zijn er een zo'n 30 medewerkers in loondienst, in een leer-werk traject en diverse andere manieren verbonden met de kringloop.

Afval;

De gemeente Voorst heeft per 01.01.2019 haar afval contracten overgedragen aan Circulus-Berkel ( CB). Wij zijn per die datum contract partner van CB ipv van de gemeente Voorst. Dit heeft consequenties.

Het vrij te storten tonnage is gehalveerd. Ook moeten wij nu storten bij CB. Financieel zijn wij nu twee maal zo duur uit wat ten koste gaat van de winst van de stichting. Ook zijn wij veel langer bezig met de afvoer van afval. 

Kleding;

Sinds medio 2017 exploiteren we alle textiel containers in de gemeente Voorst. Dit doen we samen met Sympany. Wij betalen de gemeente Voorst hiervoor en daarnaast hebben we iemand met een uitkering in loondienst genomen. De totale hoeveelheid kleding die vrijkomt uit de conatainers is nu nog teveel voor ons. Als de uitberiding gerealiseerd verwachten wij alle containers zelf te kunnen ledigen.

Innmiddels is de kledingmarkt volledig ingestort. Sympany heeft eenzijdig het contract opgezegt. Aangezien CB een samenwerking heeft met Re-Share leveren wij de kleding aan deze partij. Vanwege marktomstandigheden is dit met gesloten beurs. Intentie is om tot een intensieve samenwerking te komen met Re-Share. Daartoe zijn de eerste stappen al gezet.

Uitbreiding;

De uitbreiding zal op de begane grond 100 m2 werkplaats beslaan en 300m2 winkeloppervlak. Daarnaast komt er 200m2 verdiepingsvloer bij met bestemming winkeloppervlak. 

De verwachting is dat deze uitbereiding een omzetstijging van rond de 10% zal opleveren. Aangezien de investering vooral uit eigen middelen zal zijn zal er aan de kostenkant niet veel veranderen. Een verhoogde winst zal dan worden aangewend om meer medewerkers in loondienst te nemen.

Financiën;
verkrijging vermogen:
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door de verkoop van de ingebrachte spullen, de inzamel vergoeding van diverse instanties, het ontvangen van gelden voor de begeleiding van deelnemers, de verkoop van bulk goederen etc. etc.
Daarnaast door subsidies, donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten.

beheer vermogen:
Eind 2019 zijn wij druk aan t investeren in de uitbreding. De totale uitbreiding  inclusief de aankoop van de benodigde grond zal een investering vergen van  ongeveer 750.000,= euro. Zoals het er nu ( eind 2019) naar uitziet is de planning om te openen in het voorjaar van 2020. 

uitkering vermogen:
Vermogen zal zo veel mogelijk worden aangewend aan werkgelegenheid doelstellingen. Dat wil zeggen het in loondienst nemen van begeleiders voor de doelgroep van de stichting.
Bij opheffing van de stichting zal het batig saldo worden besteed  aan een of meerder goede doelen die overeenkomen met de doelstellingen van de stichting.  Deze goede doelen zijn nader te bepalen te denken valt aan; Greenpeace, Milieudefensie, BKN Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland etc.
Ontwikkelingen in de gemeente Voorst:

Wij hebben een contract met de gemeente Voorst voor de inzameling van al het wit- en bruingoed. 

Namens het bestuur van de stichting kringloopwinkel Twello
Dhr. C.A. Burkhardt
Dhr. J.H. Pos
en met goedkeuring van het  bestuur,
JGPM Hekkert  Directeur Stichting Kringloopwinkel Twello

RSIN - fiscaalnummer van de stichting is; 8179.86.406

Beloningsbeleid:
Beloningsbeleid is conform de CAO VAD
Bestuursleden ontvangen geen vergoeding.
Vrijwilligers ontvangen een vrijwilligersvergoeding.

Verslag uitgeoefende activiteiten:
Verslag van uitgevoerde activiteiten kunt u vinden in het beleidsplan, om op de hoogte te blijven van onze activiteiten kunt u ons volgen op facebook. 

Balans Activa:

  31 december 2019 31 december 2018     
 
Balans Activa    
Materiele vaste activa    
Bedrijfswagens

22.782

33.759
Inventaris / automatisering 17.185 15.825
Gebouwen 132.102 245.886
vaste activa in uitvoering 472.374 -
Vorderingen en overlopende activa    
Debiteuren 1.971 8.730
Overlopende activa 12.914 7.458
     
Liquide middelen    
Liquide middelen 185.328 418.022
     
     
Eigen Verogen    
Algemene reserve 322.302 339.226
Bestemmings reserve 433.839 339.226
     
Overige schulden en overlopende passiva    
lening o/g 29.999  
Crediteuren 8.169 2.022
belastingen en sociale premies

25.127

32.814
Overlopende passiva 22.562 23.499
     
     
Verlies & Winstrekening    
Omzet 1.038.067 1.025.803
Inkoop -101.179 -97.937
     
Kosten    
Afschrijvingen 21.456 21.610
Algemene kosten

37.230

23.581
Verkoopkosten 11.606 18.651
Autokosten

21.132

16.621
Personeelskosten/vrijwilligersbijdragen 575.483 554.180
Huisvestingskosten 157.684 147.102
Rente- en bankkosten

5.378

4.463
     
bestemmings reserve winkeluitbreding 94.614 131.023
     

Fictieve personeelskosten                                          

Netto winst / verlies

218.196

-123.582

204.976

- 73.953

     
   
Het bestuur heeft de volgende bestemming aan het

            positieve saldo gegeven:
 
  94.614 131.023
     
     
     

Jaarverslag

In 2018 hebben we samen weer veel bereikt! Een succesvol jaar. Klik op de afbeelding om het jaarverslag te bekijken.