Over de Kringloopwinkel Twello

Kringloop Twello is in 2008 opgericht. Het is begonnen met zes vrijwilligers en van daaruit door gegroeid. Met de groei van de spullen en meubels groeide ook het aantal mensen die werkzaam zijn bij de kringloop. Op dit moment zijn dat er zo'n 85. Er zijn 20 betaalde krachten,  een aantal leerlingen in opleiding (BBL), mensen die gedetacheerd zijn, stagieres, en de grootste groep werkt vrijwillig (tegen een kleine onkostenvergoeding). Dit zijn mensen die gepensioneerd zijn, tijdelijk werkloos of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voor sommigen is een ‘echte’ baan niet meer mogelijk en voor anderen kan het werken in de kringloop een manier zijn om weer te oefenen met werken en zogeheten arbeidsvaardigheden te leren. We werken samen met de gemeente Voorst en bieden ook werkplekken voor sociale activering en dagbesteding van uit de WMO. Ook zijn er taalstages voor mensen die de Nederlandse taal onder de knie willen krijgen.

Bij ons werken?

Op zoek naar een werkomgeving waar je jezelf continu kan ontwikkelen met de hulp of begeleiding die jij wenst? Kijk op onze werken bij pagina voor openstaande vacatures of stuur een open solliciatie.

Goede doel, stichting

Kringloop Twello is een stichting. Ook hebben we een ANBI erkenning (Algemeen Nut Beoogde Instelling). Dit betekent dat we een organisatie zijn met een goed doel en werken zonder winstoogmerk. Kringloop Twello krijgt geen subsidie. Natuurlijk moet onze boekhouding ook kloppen en willen we het graag goed doen en groeien. De winst die we maken wordt weer geïnvesteerd in het bedrijf om onze doelen te verwezenlijken, deze zijn:

1. Werk;
Het creëren van zo veel mogelijk werk, betaald en onbetaald. Dit werk moet zinvol zijn. Ons streven is dat ieder persoon die bij ons werkt terecht kan met zijn of haar eigen unieke talenten en mogelijkheden. We bieden een omgeving waarin deze talenten zich kunnen ontplooien en ontwikkelen en bieden als het nodig is passende begeleiding. Omdat kringloopwerk heel afwisselend is en heel erg arbeidsintensief hebben we veel 'handjes'nodig. Er zijn veel verschillende afdelingen en soorten werkzaamheden. Daarom lukt het bijna altijd om voor mensen taken en werk te vinden dat bij een persoon past.Voor sommigen is dit stickertjes op tijdschiften plakken en anderen nemen de verantwoordelijkheid voor een hele afdeling op zich. 

2.    Milieu
Zo veel mogelijk recyclen. Helaas is niet alles verkoopbaar maar we geven veel spullen een tweede kans. Ook in de verwerking van al deze goederen scheiden we zo veel mogelijk in restmaterialen zoals; papier, glas, ijzer, plastic, koper elektronica, etc. ons restaurant is biologisch en we maken milieuvriendelijk schoon.

Winkelformule

  1. Een uitstekende service in combinatie met klantvriendelijk personeel. Wij willen graag dat de klant zich thuis voelt en proberen dan ook die sfeer te creëren.
  2. In onze winkel staan de artikelen professioneel gepresenteerd in een winkelinrichting met veel hout en sfeervolle kleuren.
  3. Bij Kringloop Twello kunt u rekenen op een zeer goede klantenservice. Op elektrische apparaten zit twee weken garantie. Op kleding en schoenen 8 dagen. Grote spullen bezorgen wij voor een redelijke prijs bij u thuis.
  4. Uw goede en nog bruikbare spullen krijgen via de winkel van Kringloop Twello een nieuw leven. Van de opbrengst betaalt Kringloop Twello de kosten van huisvesting, transport, sociale lasten, BTW, e.d. Het geld dat overblijft investeert Kringloop Twello in continuiteit en milieuvriendelijke bedrijvigheid.
  5. Kringloop Twello zorgt voor een gescheiden afvoer van het restmateriaal waarna het gerecycled wordt.

Doelstelling

  1. Het stimuleren en exploiteren van het hergebruik van goederen en materialen.
  2. Het bieden van scholings- en werkervaringsmogelijkheden aan mensen die moeilijker plaatsbaar zijn op de reguliere arbeidsmarkt.
  3. Het sponseren van één of meerdere goede doelen.

 

ANBI

Kringlooptwello heeft een ANBI status. Een van de verplichtingen is dat wij ons financiele jaarverslag publiceren.

Beleidsplan 2015 / 2020:
15 februari 2016

Werkzaamheden stichting;
Milieu:
De werkzaamheden van de Stichting bestaan uit het actief beperken van de groeiende afvalstromen door middel van recycling en hergebruik in de regio stedendriehoek.
Daarnaast is de stichting actief in het bewust maken van verspilling en vervuiling van ons milieu bij de inwoners van de regio stedendriehoek.
De stichting ontplooit allerlei activiteiten om de bewustwording te promoten.

Werkgelegenheid;
De stichting staat voor het scheppen van werkgelegenheid en werkervaring voor baanlozen die weinig of geen kans hebben op de arbeidsmarkt. In totaal werken er (medio 2018) zo'n 80 mensen bij ons. Het grootse deel zijn vrijwilligers daarnaast zijn er een zo'n 30 medewerkers in loondienst, in een leer-werk traject en diverse andere manieren verbonden met de kringloop.


Inmiddels (2018) staat een uitbreiding op het programma van de winkel/magazijn met 600m2. De uitbreiding zal ook ruimte scheppen voor een  werkgelegenheid project i.s.m.  de gemeente Voorst. De bestemmingsplan wijziging is in een afsluitende fase. In juni 2014 is een onderzoek door KplusV gedaan naar nieuwe mogelijkheden om arbeidsparticipatie lokaal te kunnen invullen. De gemeente Voorst wil graag dat Kringloop Twello daar een (grotere) rol in gaat spelen. Inmiddels hebben wij een stuk grond aangeschaft van de gemeente Voorst. Het gaat daarbij om 800m2 naast het pand. 

Kleding;

Sinds medio 2017 exploiteren we alle textiel containers in de gemeente Voorst. Dit doen we samen met Sympany. Wij betalen de gemeente Voorst hiervoor en daarnaast hebben we iemand met een uitkering in loondienst genomen. De totale hoeveelheid kleding die vrijkomt uit de conatainers is nu nog teveel voor ons. Als de uitberiding gerealiseerd verwachten wij alle containers zelf te kunnen ledigen.

Financiën;
verkrijging vermogen:
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door de verkoop van de ingebrachte spullen, de inzamel vergoeding van diverse instanties, het ontvangen van gelden voor de begeleiding van deelnemers, de verkoop van bulk goederen etc. etc.
Daarnaast door subsidies, donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten.

beheer vermogen:
Medio 2014 zijn wij aan het reserveren om de uitbreiding, planning eind 2018, mogelijk te maken. De totale uitbreiding  inclusief de aankoop van de benodigde grond zal een investering vergen van  ongeveer 450.000,= euro. Zoals het er nu ( april 2018) naar uitziet is de planning eind 2018. 

uitkering vermogen:
Vermogen zal zo veel mogelijk worden aangewend aan werkgelegenheid doelstellingen. Dat wil zeggen het in loondienst nemen van begeleiders voor de doelgroep van de stichting.
Bij opheffing van de stichting zal het batig saldo worden besteed  aan een of meerder goede doelen die overeenkomen met de doelstellingen van de stichting.  Deze goede doelen zijn nader te bepalen te denken valt aan; Greenpeace, Milieudefensie, BKN Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland etc.
Ontwikkelingen in de gemeente Voorst:

Wij hebben een contract met de gemeente Voorst voor de inzameling van al het wit- en bruingoed. 

Namens het bestuur van de stichting kringloopwinkel Twello
Dhr. C.A. Burkhardt
Dhr. J.H. Pos
en met goedkeuring van het  bestuur,
JGPM Hekkert  Directeur Stichting Kringloopwinkel Twello

RSIN - fiscaalnummer van de stichting is; 8179.86.406

Beloningsbeleid:
Beloningsbeleid is conform de CAO VAD
Bestuursleden ontvangen geen vergoeding.
Vrijwilligers ontvangen een vrijwilligersvergoeding.

Verslag uitgeoefende activiteiten:
Verslag van uitgevoerde activiteiten kunt u vinden in het beleidsplan, om op de hoogte te blijven van onze activiteiten kunt u ons volgen op facebook; kringlooptwello of u aanmelden voor de nieuwsbrief door een mail te sturen met de mededeling: nieuwsflits aan naar kringlooptwello@hetnet.nl 

Balans Activa:

  31 december 2017 31 december 2016     
 
Balans Activa    
Materiele vaste activa    
Bedrijfswagens

42.458

24.458
Inventaris / automatisering 14.489 6.160
Gebouwen 148.551 150.965
     
Vorderingen en overlopende activa    
Debiteuren 9.528 2.919
Overlopende activa   11.062
     
Liquide middelen    
Liquide middelen 421.049 231.723
Balans Passiva 135.469 231.723
     
Eigen Verogen    
Algemene reserve 128.505 212.533
Bestemmings reserve 251.785 151.785
     
Overige schulden en overlopende passiva    
Iveco lease 22.075 12.588
Crediteuren 23.366 1.168
Te betalen omzetbelasting

31.312

24.730
Overlopende passiva 22.562 24.482
  99.315 62.969
     
Verlies & Winstrekening    
Omzet 929.242 737.960
Inkoop 72.000 47.663
     
Kosten    
Afschrijvingen 27.646 22.860
Algemene kosten

57.689

22.759
Verkoopkosten 11.257 19.295
Autokosten 12.541 8.133
Personeelskosten/vrijwilligersbijdragen 441.336 390.930
Huisvestingskosten 136.432 139.764
Rente- en bankkosten

2.806

3.103
Totaal 762.172 606.845
     
Rente baten 1.794 576

Fictieve personeelskosten                                          

Netto winst / verlies

178.997

11.927

173.600

- 89.572

     
   
Het bestuur heeft de volgende bestemming aan het

            positieve saldo gegeven:
 
Ten gunste van de algemene reserve 167.070 84.028
Ten gunste van de bestemmingsreserve/winkeluitbreiding 167.070 84.028
     
     

Jaarverslag

In 2017 hebben we samen weer veel bereikt! Een succesvol jaar. Klik op de afbeelding om het jaarverslag te bekijken.